Plazzas da lavur

Bel cha Vus As interessaivat per Avrona e cha Vus eschat pronts da sustgnair activmaing a nos team.
Chi saja per plazzas fixas o per güdar oura per ün pêr uras da grond travasch, nus ans allegrain d‘annunzchas spontanas. Ans scrivai ün e-mail cun Vossas indiczuins da contact ed ün cuors da vita – e nus ans faran dudir cun plaschair pro Vus. Grazcha fich da cour.